Vi finns i Slöjdhuset i Olssonska gården, Allfarg.17

Välkommen till vår webbsida

    Kom in och se våra slöjdalster.

             Välkomna !