Välkommen till vår webbsida

Slöjdhuset Torsås

Slöjdare kan söka medlemskap i vår förening.
Styrelsen tar ställning till slöjdens kvalite`
Medlem måste delta som försäljare enl. schema.
All slöjd skall vara egentillverkat
.