Chris Ankarberg-Liden
Designade Tröjor, brickor mm. samt handmålade tröjor,keramik och konst.